Våra kurser

HUR UNDERVISNING BLIR LÄRANDE
Kursen som ger dig förståelse för vad Singaporemodellen är och kunskap om hur du kan utveckla din undervisning för ett ökat lärande.