ONLINEKURS SINGAPOREMODELLEN

HUR UNDERVISNING BLIR LÄRANDE


Vår onlinekurs ger dig förståelse för vad Singaporemodellen är och kunskap om hur du kan utveckla din undervisning för ett ökat lärande.

BOKA KURS 

För vem

Kursen riktar sig till dig som är pedagog inom grundskolan och vill dig lära mer om vad Singaporemodellen är. Du är troligen lärare i åk F – 9, specialpedagog, speciallärare, matematikutvecklare eller skolledare.

Du kommer lära dig

 • Vad Singaporemodellen är och hur undervisningen går till.
 • Vilka vetenskapliga teorier och forskning som modellen bygger på.
 • Hur du undervisar utifrån ett problemlösande förhållningssätt där eleverna utforskar, resonerar och lär tillsammans.
 • Hur du skapar delaktighet och ser till att alla elever är aktiva.
 • Vilka frågor du kan ställa och vad du ska lyssna efter för att utveckla elevers lärande.
 • Hur du strukturerar lektionerna så att alla viktiga nycklar för en god undervisning kommer med.
 • Hur du använder blockmodellen som ett visuellt verktyg vid problemlösning.

Din tid – din utbildning

Kursen är praktiknära och du får ta del av ett 30-tal specialproducerade filmer som ger dig massor av konkreta tips på hur du kan utveckla din undervisning. Du får tillgång till online-kursen under tre månader och kan göra den när det passar dig.

Kursen beräknas ta ca 10 timmar och omfattar 5 olika kapitel. Varje kapitel innehåller bilder, filmer, förklarande text och faktarutor samt olika övningar och reflektionsfrågor. Som en avslutning på varje kapitel finns en finns en quiz och reflektionsfrågor som testar hur väl du tagit till dig kursens innehåll. Du får också tillgång till sammanfattande dokumentation och fördjupningsmaterial. Dessutom ingår en timmes handledning i grupp (via zoom) efter kursens slut. Vid avslutad kurs skickar vi ett kursintyg via mail till dig och länk till handledningstillfället.

Kursen är personlig och varje deltagare får en egen inloggning. Det är alltså inte tillåtet att dela innehållet med andra personer men det går jättebra att boka kursen för en större grupp. Är ni 5 personer eller fler som bokar samtidigt får ni 20% rabatt på ordinarie pris. Vi uppmuntrar er till att flera kollegor går kursen samtidigt. Det ger möjlighet till kollegialt lärande där ni kan samtala och reflektera tillsammans över innehållet.

Är ni flera som går tillsammans så kan ni använda vårt förslag till studieplan som finns i kursen. Där får ni hjälp med hur ni kan dela upp innehållet, göra övningar och arbeta kollegialt.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt har du troligen lärarutbildning eller motsvarande pedagogisk utbildning med inriktning på grundskolan.

BOKA KURS 

För vem                  

Kursen riktar sig till dig som är pedagog inom grundskolan och vill dig lära mer om vad Singaporemodellen är och hur du kan utveckla undervisningen för ett ökat lärande. Du är troligen lärare i åk F – 9, specialpedagog, speciallärare, matematikutvecklare eller skolledare.

Du kommer lära dig

 • Vad Singaporemodellen är och hur undervisningen ser ut.
 • Vilka vetenskapliga teorier och forskning som modellen bygger på.
 • Hur du undervisar utifrån ett problemlösande förhållningssätt där eleverna utforskar, resonerar och lär tillsammans.
 • Hur du skapar delaktighet och ser till att alla elever är aktiva.
 • Vilka frågor du kan ställa och vad du ska lyssna efter för att utveckla elevers lärande.
 • Hur du strukturerar lektionerna så att alla viktiga nycklar för en god undervisning kommer med.
 • Hur du använder blockmodellen som ett visuellt verktyg vid problemlösning.

Din tid – din utbildning

Kursen är praktiknära och du får ta del av ett 30-tal specialproducerade filmer som ger dig massor av konkreta tips på hur du kan utveckla din undervisning. Du får tillgång till online-kursen under tre månader och kan göra den när det passar dig.

Kursen beräknas ta ca 10 timmar och omfattar 5 olika kapitel. Varje kapitel innehåller bilder, filmer, förklarande text och faktarutor samt olika övningar och reflektionsfrågor. Som en avslutning på varje kapitel finns en finns en quiz och reflektionsfrågor som testar hur väl du tagit till dig kursens innehåll. Du får också tillgång till sammanfattande dokumentation och fördjupningsmaterial. Dessutom ingår en timmes handledning i grupp (via zoom) efter kursens slut. Vid avslutad kurs skickar vi ett kursintyg via mail till dig och länk till handledningstillfället.

Är ni flera som går tillsammans så kan ni använda vårt förslag till studieplan som finns i kursen. Där får ni hjälp med hur ni kan dela upp innehållet, göra övningar och arbeta kollegialt.

Kursen är personlig och varje deltagare får en egen inloggning. Det är alltså inte tillåtet att dela innehållet med andra personer men det går jättebra att boka kursen för en större grupp. Är ni 5 personer eller fler som bokar samtidigt får ni 20% rabatt på ordinarie pris. Vi uppmuntrar er till att flera kollegor går kursen samtidigt. Det ger möjlighet till kollegialt lärande där ni kan samtala och reflektera tillsammans över innehållet.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt har du troligen lärarutbildning eller motsvarande pedagogisk utbildning med inriktning på grundskolan.

Kursledare

Pia Agardh och Josefine Rejler driver Admera Education som arbetar för ett ökat lärande i matematik genom att fortbilda lärare, specialpedagoger och skolledare i Singaporemodellen. Tillsammans har de introducerat Singaporemodellen i Sverige. Sedan starten 2014 har de utbildat pedagoger på hundratals skolor och många lärare vittnar om stora resultatförbättringar. Pia och Josefine är även författare till läromedlet Singma matematik (Natur & Kultur) som baseras på ett läromedel från Singapore. Kontakt: info@admeraeducation.se

Pia Agardh har en lång bakgrund från näringslivet med över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom verksamhetsutveckling, kommunikation och ledarskap. Pia kom i kontakt med Singapore Math i USA och fascinerades av lärarnas positiva erfarenheter och de fina resultaten.

Josefine Rejler är matematiklärare med över 25 års erfarenhet av undervisning i grundskolan. Hon är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare inom matematikdidaktik och brinner för den tidiga matematikundervisningen och lärarens viktiga roll för att nå bästa resultat.

Läs mer