ADMERA ACADEMY


 

VÄLKOMMEN TILL VÅR ONLINE-UTBILDNING

SINGAPOREMODELLEN


HUR UNDERVISNING BLIR LÄRANDE
Kursen som ger dig förståelse för vad Singaporemodellen är och kunskap om hur du kan utveckla din undervisning för ett ökat lärande.